Realizacje

Budowa instalacji odpylania

Odpylanie i odsiarczanie spalin z kotłów typu WR oraz OR - instalacja z reaktorem fluidalnym wraz z pionowymi filtrami workowymi.